Podsumowanie akcji – “Pomoc dla Ukrainy”

Wolontariat szkolny Zespołu Oświatowego w Kotuniu zorganizował zbiórkę pieniędzy oraz koncert “Dzieci Dzieciom” w ramach pomocy Ukrainie. Zebrano kwotę 5978,65 zł, z której 3000zł  wpłacono na konto szpitala, który znajduje się ma terenie gromady Vesele współpracującej z gminą i szkołą w Kotuniu.

Pozostałość w wysokości  2978, 65 zł pozostawiono na pomoc dzieciom ukraińskim uczącym  się w naszej szkole.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zbiórka pieniędzy była prowadzona pod nadzorem pań: Małgorzaty Urban, Cecylii Czapskiej, Małgorzaty Celińskiej, Iwony Kaczorek, Wioletty Jastrzębskiej.

 

No Images found.