“Dzieci – dzieciom – nasze prawa i nasze obowiązki”

W dniu 15 marca 2022 roku w Zespole Oświatowym w Kotuniu odbył się charytatywny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez wychowanków świetlicy, wolontariuszy, harcerzy  oraz klasę “O”,  pod tytułem “Dzieci – dzieciom – nasze prawa i nasze obowiązki”. Zebrane pieniądze w kwocie 1535 zł zostały przekazane dzieciom z gminy Wesołe – współpracującą z gminą Kotuń.