Nauczyciel – p. A. Skolimowska – leauratką 7 Edycji Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej 2019!

Pani Agnieszka Skolimowska nauczyciel polonista naszej szkoły została lauratką 7 Edycji Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej 2019, którego inicjatorem jest wydawca magazynu „Kraina Bugu”.

W kategorii “Samorząd” p. Agnieszka Skolimowska uzyskała tytuł “Odkrycie roku”.

LINK do strony konkursu:

http://ambasadorwschodu.pl/laureaci-2/

 

W imieniu Rady Pedagogicznej serdecznie gratuluję.

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Kotuniu

Ewa Wadas-Jastrzębska

No Images found.

 

 Informacje o leauratce

 

           Agnieszka Skolimowska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Oświatowym w Kotuniu; organizator i koordynator współpracy międzynarodowej i wymiany młodzieży z Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec; członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach.

Współpracę międzynarodową rozpoczęła w 2009 roku. Dotyczyła ona głównie corocznej wymiany młodzieży pomiędzy Szkołą Podstawową w Kotuniu, a podmiotami dydaktycznymi w:

 • Gimnazjum Krzemienieckim I Stopnia w Krzemieńcu na Ukrainie (od 2009 r.)
 • Gminą Wesełe na Zaporożu na Ukrainie (od 2017 r.)
 • Werbską Szkołą Ogólnokształcącą I-III stopnia na Ukrainie (od 2017 r.)
 • Polską Szkołą w Wołkowysku na Białorusi (2019 r.)
 • Szkołą Podstawową w Botzow w Niemczech (od 2012 r.)

 

Współpraca międzynarodowa miała na celu:

 • promowanie regionu mazowieckiego i środowiska lokalnego;
 • przyczynianie się do poznania kultury, tradycji i zwyczajów poszczególnych narodów;
 • budowania przyjaznych relacji miedzy uczniami z Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec;
 • poznanie, jak żyją i mieszkają rówieśnicy za wschodnią i zachodnią granicą;
 • kształtowania postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodowości i światopoglądów;
 • godne reprezentowanie Polski poza granicami kraju;
 • rozbudzanie zainteresowań historią, tradycją i kulturą ziem polskich i ukraińskich;
 • wdrażanie młodzieży do wspólnych działań, które pozwolą na rozwój zainteresowań;
 • kształcenie umiejętności porozumiewania się oraz poszerzanie wiedzy o państwach, zwyczajach i kulturze Polski, Niemiec, Ukrainy, Białorusi;
 • poznawanie najciekawszych miejsc i zabytków danego kraju, historii, ważnych miast;
 • przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu historii oraz we współczesnych relacjach między ludźmi;
 • propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia pomiędzy uczestnikami projektów;
 • zacieśnianie więzów przyjaźni pomiędzy dziećmi różnych kultur i nauczycielami (wymiana doświadczeń, wsparcie metodyczne i merytoryczne);
 • wspieranie szkół na Ukrainie poprzez pomoc rzeczową.

 

W ramach swojej działalności samodzielnie nawiązywała kontakty z Dyrekcją szkół chętną do współpracy, podpisywała umowy partnerskie, dbała o całoroczny kontakt; utrzymywała dobre relacje pomiędzy partnerami. Ponadto:

 

 1. Opracowywała projekty Szkół Patronackich, a następnie projekty Szkół Partnerskich, na które, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach, pozyskiwała środki finansowe, na początku z Senatu RP, a następnie z MSZ.
 2. Opracowywała Projekty Trójstronne w ramach współpracy z Wójtem Gminy Kotuń i Międzynarodową Organizacją Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, pozyskując pieniądze na realizację Programu Trzech Kultur – „Kultura i obyczaje – oknem na świat”; organizację i realizację programu w ramach spotkań i wspólnych pobytów dzieci z Ukrainy, Niemiec i Polski.
 3. W ramach projektów, dzięki wsparciu Wójta Gminy Kotuń oraz sponsorów pozyskała od 2009 r. na rzecz współpracy międzynarodowej  znaczne środki finansowe.
 4. Pozyskiwała rodziny do współpracy oraz zajmowała się zakwaterowaniem dzieci u rodzin polskich osobiście dbając o ich komfort i dobre samopoczucie.
 5. Przygotowuje programy pobytu śródrocznego dzieci z Ukrainy i Niemiec w Polsce i jest odpowiedzialna za organizację, przebieg i rozliczenia finansowe projektów.
 6. Zorganizowała Kolonie dla dzieci z Ukrainy z Gimnazjum Krzemienieckiego, kolonie dla uczniów z Werbskiej Szkoły Ogólnokształcącej oraz dzieci ze szkół z gminy Wesełe na Ukrainie oraz dwukrotnie wakacyjny wypoczynek nad Morzem Azowskim dla dzieci z Polski ze Szkoły Podstawowej w Kotuniu w ramach współpracy z gminą Wesełe.
 7. W ramach programu „Lato w Siedlcach” opracowała program pobytu i zorganizowała kolonie dla dzieci z Polskiej Szkoły w Wołkowysku na Białorusi.
 8. Brała udział w Dniach Kultury Polskiej na Ukrainie.
 9. Organizuje co roku wyjazdy śródroczne dzieci polskich na Ukrainę do Krzemieńca, Werby i do Niemiec na zaproszenia zaprzyjaźnionych szkół.
 10. Razem z koordynatorami z zagranicy opracowuje programy pobytu oraz jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy formalne związane z wyjazdem młodzieży.
 11. Zorganizowała uroczysty występ uczniów ze Zespołu Oświatowego w Kotuniu w Ambasadzie Polskiej we Lwowie na Ukrainie w 2009 r.
 12. Współpracuje z Wójtem Gminy Kotuń oraz pozyskuje sponsorów z terenu gminy i spoza niej chętnych wspierać tę współpracę (Firma Kaufland w Mińsku Mazowieckim, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kovis w Kotuniu, Firma P.H. Sudowscy w Rucewie, Firma Libella w Kotuniu, Piekarnia Wąsowska w Kotuniu i Piekarnia w Broszkowie).
 13. Organizuje pomoc rzeczową od firm i osób prywatnych na rzecz dzieci z Ukrainy.
 14. Promuje współpracę – projekty Trzech Kultur w mediach – Katolickie Radio Podlasie, Telewizji Wschód i lokalnej, gminnej prasie.
 15. Zorganizowała spotkanie z Prezesem Związku Polaków na Litwie, by uczniowie mogli dowiedzieć się, jak żyją ich rówieśnicy w tym kraju i jak funkcjonują tam szkoły.
 16. Utrzymuje stały kontakt mailowy i telefoniczny z dyrektorami zaprzyjaźnionych szkół; omawia sprawy bieżące i plany współpracy w czasie epidemii i dalszą kontynuację programów.

 

 

           W ramach wielokrotnych pobytów w Polsce dzieci z Ukrainy, Białorusi i Niemiec wzięły udział we wspólnych uroczystościach, gdzie prezentowały narodowe stroje, pieśni i tance, odbyły się liczne zajęcia sportowe, plastyczne, techniczne, taneczne i językowe. Pani Skolimowska zorganizowała  liczne konkursy i wycieczki do Warszawy, Bałtowa, Krajna, Chęcin, Siedlec, Liwu, Chlewisk, Malborka, Torunia, Kazimierza Dolnego, Elektrowni w Kozienicach, Białowieży oraz Zieloną Szkołę nad Morzem Bałtyckim w Niechorzy. Dzieci korzystały z wielu atrakcji, min. warsztatów w Wedlu, zajęć praktycznych w piekarni Grzybki, festynu średniowiecznego na zamku w Liwie, kina, teatru. Były min. na Farmie Iluzji w Mościskach, w Parku Wodnym w Siedlcach, Oceanarium w Międzyzdrojach, Parku Trampolin w Siedlcach, Parku Przygody w Iganiach, Skansenie Wsi Podlaskiej w Suchej, stadninie koni w Janowie Podlaskim i Jagodnem, Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka w Chęcinach, Zamku Królewskim, Łazienkach, ZOO i Pałacu Kultury w Warszawie

W czasie wycieczek zwiedziły liczne muzea, poznały ciekawe historie związane ze zwiedzanymi miejscami. Korzystały z atrakcji w Magicznych Ogrodach w Janowcu, Parku Miniatur w Krajnie czy w Kazimierzu Dolnym. Poszerzyły wiedzę historyczną i geograficzną, kulturę i zwyczaje polskie. Wspólny czas umilały ogniska, zabawy, dyskoteki i ciekawe zajęcia w szkole

(plastyczne, techniczne, informatyczne, językowe, sportowe, muzyczne). Wszystkie dzieci biorące udział w projektach zostały obdarowane prezentami.

Przedstawiciele poszczególnych szkół z Ukrainy i Niemiec brali udział w ważnych uroczystościach szkolnych, państwowych i gminnych, uroczystościach z okazji podpisania umów o współpracy szkół (polsko-ukraińskiej) i współpracy trójstronnej (polsko-ukraińsko-niemieckiej). Uświetniali je występami min. chóru Gimnazjum Krzemienieckiego.

      W ramach wielokrotnych pobytów na Ukrainie dzieci polskie wzięły udział we wspólnych zajęciach z uczniami z Ukrainy w szkole w Krzemieńcu, w szkole w Werbie i w Wesełem. Dzieci uczyły się piosenek po polsku i ukraińsku. Uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach. Smakowały regionalnych  potraw w czasie obchodów Święta Plonów na Zaporożu, obejrzały różne przedstawienia i inscenizacje przygotowane przez ukraińskich kolegów. Wszyscy uczestnicy odpoczywali także nad Morzem Azowskim. Pobyty na Ukrainie obfitowały we wspólne wycieczki do Lwowa, Tarnopola, Zbaraża, Poczajewa, Berdiańska, Krzemieńca. Uczniowie poznali historię tych miejsc. Zwiedzili min. Muzeum Słowackiego, Górę Bony, Muzeum Ziemi Krzemienieckiej i Ogród Botaniczny, ponadto jaskinie pod Tarnopolem, twierdzę w Zbarażu, zamek w Dubnie oraz Cmentarz Łuczakowski, czy Skansen Wsi kozackiej na Zaporożu.

We Lwowie u zapoznali się z historią tego miasta i piękną architekturą, uczestniczyli w przedstawieniach Operze Lwowskiej. Podczas tych wyjazdów poszerzali wiedzę na temat literatury, historii, sztuki, kultury i obyczajów ukraińskich. Kształtowali umiejętności porozumiewania się i znajomość języków. W ciągu wielu lat współpracy dzieci nawiązały relacje ze swoimi rówieśnikami, zawiązały się przyjaźnie i kontakty, które nadal trwają także wśród tych uczniów, którzy dawno już ukończyli szkołę.

Jako koordynator współpracy międzynarodowej Agnieszka Skolimowska organizowała wszystkie te przedsięwzięcia, przygotowywała programy, pozyskiwała fundusze na ich realizację, prowadziła dokumentację, dobierała uczniów do projektów, pozyskiwała sponsorów i współpracowała z wieloma instytucjami.

Kilkukrotnie wraz z przedstawicielami gminy gościła na Ukrainie na zaproszenie dyrektora szkoły w Krzemieńcu i dyrektora zamku w Dubnie.  Celem spotkań było omówienie dalszej współpracy i poszerzenie jej o rejon Dubno. W 2017 r., dzięki Jej współpracy z Wójtem Gminy Kotuń oraz Starostą Powiatu Siedlce została podpisana umowa o współpracy z rejonem Dubno.

Prowadzenie współpracy międzynarodowej i realizacja celów sprawia p. Skolimowskiej ogromną satysfakcję i przyjemność. Jest w pełni w nią zaangażowana, a jednocześnie rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym stanowiskiem nauczyciela.