Szkolny konkurs z okazji Dnia Papieskiego pt „Wiedza o Janie Pawle II”.

Dnia 06.10.2021r. w Zespole Oświatowym w Kotuniu odbył się szkolny konkurs z okazji Dnia Papieskiego pt. „Wiedza o Janie Pawle II”. Został on zorganizowany przez nauczycieli uczących religii: p. Anetę Szlendak i ks. Roberta Piegdonia. Udział wzięło 30 uczniów. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4-8. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu dotyczącego dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, okresu kardynalskiego, lat pontyfikatu oraz znajomości terminów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II.

Laureatami konkursu zostali:

  1. Gabriela Michałowska VB
  2. Łucja Marciszewska VC
  3. Piotr Duk VI
  4. Bartłomiej Wojtczak VB

 

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 08.10.2021 r. w Zespole Oświatowym w Kotuniu w obecności organizatorów konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

Aneta Szlendak

No Images found.