Zapraszamy po odbiór zaświadczeń dotyczących wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 sierpnia od 9.00 – do 11.00.

Po odbiór zaświadczeń dotyczących wyników egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do sekretariatu szkoły 3 sierpnia (poniedziałek) od godz. 9.00 do godz.11.00.