Ogłoszenie Rady Rodziców

Szanowni Państwo

Dzięki staraniom i zaangażowaniu wielu osób udało nam się reaktywować działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kotuniu. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który może w istotny sposób wspierać władze szkoły współorganizując i wspierając wiele cennych i wartościowych inicjatyw. Nieprzewidziane wydarzenia związane z epidemią w praktyce uniemożliwiły nam dalszą działalność.

Po ukonstytuowaniu się nowej Rady rodziców uzyskaliśmy dostęp do Rachunku bankowego, na którym w dniu 31 stycznia 2020 r. znajdowała się kwota 3840, 96 zł. Z tych środków sfinansowaliśmy kilka drobnych zakupów takich jak np. dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach organizowanych przez szkołę. Największa część została jednak przekazana na zakup nagród i dyplomów, jakie nasze dzieci otrzymają przy okazji zakończenia roku szkolnego. Szczegółowe rozliczenie przedstawimy Wam niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

Aby dalsza działalności Rady Rodziców mogła mieć faktyczny i wymierny charakter, jak do wszystkiego w życiu potrzebne są pieniądze. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłacenie składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy Rady Rodziców W Banku Spółdzielczym w Kałuszynie O. Kotuń.

Nr rachunku: 39922400070024061120000010 w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wpłaty można też dokonać bezpośrednio u Kierownika Świetlicy szkoły. Wpłaty dokonywane przez Państwa na Radę Rodziców maja charakter dobrowolny i nie jest od nich uzależnione otrzymanie przez dziecko świadectwa szkolnego lub realizacja jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z stosownych przepisów. W trakcie zebrania założycielskiego delegaci ustalili, że sugerowaną kwotą o jaką się do Państwa zawracamy jest 30 złotych.

Rozumiemy, że dochody i sytuacja materialna poszczególnych rodzin jest różna, jeśli kogoś status materialny nie pozwala na wpłacenie takiej kwoty będziemy wdzięczni za każdą złotówkę nam przekazaną. Podobnie, jeśli ktoś może pozwolić sobie na wpłatę w wyższej kwocie również będziemy wdzięczni. Z strony Rady Rodziców deklarujemy pełną jawność oraz składanie cyklicznych sprawozdań z działalności Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof Gajowniczek