Informacje nt. zakończenia roku przedszkolnego 2019/2020

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDZKOLNEGO 2019/2020
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KOTUNIU
w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek)

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w sali gimnastycznej w budynku A przy ulicy Szkolnej 2 (wejście od boiska). Mając na uwadze przepisy dotyczące zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami zgromadzenia, prosimy, aby każdemu przedszkolakowi towarzyszył tylko jeden opiekun!!!

 

8.30 – 9.00        grupa I „Sówki

9.00 – 9.10        dezynfekcja i wietrzenie sali gimnastycznej

9.10 – 9.40        grupa II „Biedroneczki”

9.40 – 9.50        dezynfekcja i wietrzenie sali gimnastycznej

9.50 – 10.20      grupa III „Misie”

10.20 – 10.30    dezynfekcja i wietrzenie sali gimnastycznej

10.30 – 11.00    grupa IV „Liski”

11.00 – 11.10    dezynfekcja i wietrzenie sali gimnastycznej

11.10 – 11.40    grupa V „Smerfy”

11.40 – 11.50    dezynfekcja i wietrzenie sali gimnastycznej

11.50 – 12.20    oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej „Zerówka”