Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych – ważne dla uczniów klas VIII

I. Uczniowie klas ósmych mogą skorzystać z pomocy przy elektronicznej rejestracji do szkół ponadpodstawowych w budynku B przy ul. Polnej 6c w następujących terminach:

Ważne!

Uczniowie powinni mieć ze sobą:
– dane osobowe (swój PESEL), adres zamieszkania,
– dane rodziców razem z numerami telefonów,
– papier do wydruku dokumentów (5 kartek),
– teczka na dokumenty,
– dokładny wybór szkół i klas (profili) – zapoznać się uważnie z regulaminem danej szkoły.

Terminy:

Klasa 8a:

Piątek 19.06 w godz.  9.00 – 12.00 (sala nr 8)
Poniedziałek 22.06 w godz. 13.00 – 15.00 (sala nr 8)

Klasa 8b:

Poniedziałek 22.06 w godz. 13.00 – 15.00 (gabinet pedagoga)

Wtorek : 23.06 w godz. 9.00 – 12.00 (gabinet pedagoga)

Klasa 8c:
Środa 24.06 w godz.  9.00 – 12.00 (sala nr 8)

Środa 24.06 w godz. 9.00 – 12.00 (gabinet pedagoga)

 

Poniżej udostępniamy pokaz filmowy rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN. Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.