Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie Aneksu nr 3 do Planu Pracy Szkoły Podstawowej im. B. Arcta w Kotuniu na rok szkolny 2019/2020

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkoły spowodowanymi epidemią COViD-19 wprowadza się następujące zmiany w Planie Pracy Szkoły Podstawowej im. B. Arcta w Kotuniu na rok szkolny 2019/20.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie Aneksu nr 3 do Planu Pracy Szkoły Podstawowej im. B. Arcta w Kotuniu na rok szkolny 2019/2020:

  • 12 czerwca 2020 r. – odpracowany w dniu 11 listopada 2020r.
  • 15 czerwca 2020 r. – w zamian za zaplanowany dzień wolny 27 kwietnia 2020r.
  • 16, 17, 18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty w zamian za zaplanowane dni wolne 21,22, 23 kwietnia 2020 r.
  • 19 czerwca 2020 r. – w zamian za zaplanowany wcześniej dzień wolny 28 kwietnia 2020r.