Uczniowie szkoły w Kotuniu w akcji “Żonkile on-line”.

Uczniowie z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta uczestniczyli w tym roku w akcji Żonkile on-line. Akcja Żonkile upamiętnia powstanie w getcie warszawskim w 1943 r.

Koordynatorami akcji byli: Adam Jaworski i Barbara Todorska.