12.03.2020 r. – Konkurs rejonowy historyczno-plastyczny ,,Powstanie styczniowe przykładem patriotycznej postawy Polaków”.

Konkurs rejonowy historyczno-plastyczny ,,Powstanie styczniowe przykładem patriotycznej postawy Polaków”

W lutym uczniowie klas I-VIII wzięli udział w konkursie historyczno – plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. Ideą konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz wychowanie do wartości.

Uczczono pamięć i bohaterską postawę uczestników potyczek na naszym terenie. Nadmienić należy , że w naszej okolicy odbyły się w czasie trwania powstania styczniowego dwie ważne bitwy.

3 kwietnia 1863r. doszło do starcia oddziałów powstańczych pod dowództwem W.Czarkowskiego i J.Matlińskiego ,,Sokoła” z wojskami carskimi w Mingosach /gmina Kotuń/. 22 czerwca 1863 roku doszło do walk oddziału M.Borelowskiego ,,Lelewela”/okoł 450 powstańców/ z jazdą kozacką w służbie carskiej pod Żeliszewem.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu przedstawili w swoich pracach na konkurs historię w/w bitew oraz świadomość patriotyczną, historyczną i obywatelską.

Na konkurs wysłano 16 prac o tematyce historyczno-plastycznej.

Opracowali: Adam Jaworski i Barbara Todorska

No Images found.