Uczniowie SP na warsztatach literackich w DPT “Reymontówka” w Chlewiskach.

W dniach 26-27 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły (pod opieka p. I. Miszczak) brali udział w warsztatach literackich prowadzonych przez SGL “Witraż” oraz w projekcie organizowanym przez DPT “Reymontówka ” w Chlewiskach – Wszyscy czytamy dzieła Wł. St. Reymonta WAMPIR. Młodzieży towarzyszyła słynna aktorka – Hanna Śleszyńska.

Serdecznie dziękujemy p. dyrektorowi M. Błaszczykowi za wspaniałe doznania artystyczne.