Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne!

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci oraz Rodziców na zajęcia adaptacyjne do Publicznego Przedszkola w Kotuniu w dniach: 21, 22, 23 sierpnia 2019 r.
w godz.: 10:00 – 11:00.

Prosimy o przyniesienie ze sobą obuwia na zmianę.