Dla rodzica i dziecka – gdzie szukać pomocy?

Propozycje możliwych form pomocy dla rodziców i dzieci:

 • Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole: konsultacje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami, terapeutami szkolnymi.
 • Możliwość anonimowego zgłoszenia sygnału o przemocy – poprzez stronę internetową szkoły.
 • Zgłaszanie niebezpiecznych treści w internecie: dyżurnet.pl,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”: 0 800 120 002,
 • Pomoc rodzicom, których dzieci upijają się, przy Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci “PROM”: 0 800 140 068,
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 0800 12 12 12,
 • Telefon Zaufania Diecezji Siedleckiej: 0800 644 447,
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji “Dzieci Niczyje”: 116 111,
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania “Narkotyki – Narkomania” (godz. 16. – 21.00): 801 199 990,
 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny “KARAN” (godz. 9.00 – 17.00): 800 120 289,
 • Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia “MONAR” (godz. 9.00 – 21.00): (22) 823 65 31,
 • Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych (np. od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy, jedzenia itp.) i ich bliskich: 801 889 880,
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci (np. w internecie) (godz. 12.00 – 15.00): 800 100 0100,
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna: 800 120 148.
 • Portal dla ludzi zmagających się z dysleksją lub próbującym pomóc takim osobom: dysleksja.waw.pl
 • Bardziej Kochani – Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa