15.05.2019 r. – wycieczka “Śladami Bohdana Arcta” i miejsc pamięci narodowej w gminie Kotuń.

15 maja klasa III c wybrała się na wycieczkę regionalną ,,Śladami Arcta i miejsc pamięci narodowej w naszej okolicy”.

Wyjazd zorganizowali nauczyciele: Barbara Todorska i Sławomir Adamiak.

Pierwszym punktem był cmentarz rzymskokatolicki w Żeliszewie Podkościelnym. Uczniowie poznali  krótką historię  pochowanych tu ludzi: Marii Buyno-Arctowej /pisarki, matki Bohdana Arcta/, ks.Jana Niedziałka /zamordowanego przez Niemców w czasie okupacji, Stefana Kubajewskiego- uczestnika bitwy pod Monte Cassino, żołnierza – lekarza Dariusza Żebrowskiego i innych/. Zapalili też znicze na grobach.

Kolejną miejscowością był Dobrzanów, miejsce zamieszkania Bohdana Arcta, pisarza, pilota, a przede wszystkim patrona szkoły. Stare drzewa w parku, otaczającym niegdyś posiadłość Arctów, kapliczka wybudowana przez matkę, pisarkę – to ostatnie ślady po pisarzu.

Żeliszew Duży – tutaj poznaliśmy historię Kościoła Mariawitów. Przybliżył ją nam ks. Zenon Czyżewski, proboszcz parafii. Uczniowie poznali szczególnie wzruszającą historię z czasów okupacji, gdy proboszczem był ks. Zasadziński /pomagał on ukrywającym się Żydom, którzy w czasie okupacji pracowali w obozie pracy w Łękach/.

Przejeżdżając przez Łęki zwrócono uwagę na miejsce , w którym  w czasach okupacji stały baraki dla Żydów.

Łączka – zwiedziliśmy w tej miejscowości cmentarz niemiecki, a właściwie jego pozostałości.

Kolejnym  punktem wyprawy była Rososz. Upamiętniliśmy 75  rocznicę pacyfikacji tej wsi przez żołnierzy niemieckich.  Uczniowie zapoznali się z wydarzeniami z 18 maja 1944 r. Obejrzeli zdjęcia , znajdujące się w gablotach tuż przy zabytkowej kapliczce.

Ostatnim miejscem był rzymskokatolicki kościół w Żeliszewie Podkościelnym.

Wyjazd przybliżył uczniom historię naszego regionu, nieco zapomnianą.

Wspólnie odkrywaliśmy i upamiętnialiśmy miejsca , o których warto pamiętać.

Barbara Todorska