Zapisy dzieci do oddziałów “0” oraz kl. I na rok szkolny 2019/2020

UWAGA !!!

Zapisy do Szkoły Podstawowej w Kotuniu na rok szkolny 2019/20.

Od 1  do 29 marca 2019 r. będą trwały zapisy:

  • do klasy I  dzieci z rocznika 2012,
  • do  oddziału „zerowego” pięciogodzinnego dzieci z rocznika 2013.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły ul. Szkolna 2 do 29 marca 2019r.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Rodzice/ prawni opiekunowie mogą składać wnioski do Dyrektora Zespołu Oświatowego w Kotuniu

  • odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci  z rocznika 2012,przyjęcie do klasy I dziecka z rocznika 2013.

W obu przypadkach do wniosku należy dołączyć opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Pobierz:

>> Karta zgłoszenia dziecka do  Oddziału Zerowego -5 godzinnego

>> Karta zgłoszenia dziecka do klasy I