Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Uwaga!

Wnioski składamy do dnia 29 marca 2019 r.

Dokumenty – rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Kotuniu 2019/2020:

Dokumenty w formacie  .pdf:

Dokumenty w formacie .docx:

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

 1. Od 01 – 28 lutego 2019 r. – wydawanie i przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu
 2. Od 01 marca – 29 marca 2019r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Kotuniu
 3. 04 kwietnia 2019r. – rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.
 4. 05 kwietnia 2019r. – wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Od 08 kwietnia do 26 kwietnia 2019r. – możliwość wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 1. Od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2019r. – sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Od 06 maja do 10 maja 2019r. – składanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotuniu.
 3. 15 maja 2019r. – wywieszenie listy dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Kotuniu na rok szkolny 2019/2020.
 1. Po 15 maja 2019r. – na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Kotuniu oraz Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu są dostępne:

 • w sekretariacie Zespołu Oświatowego w Kotuniu przy ul. Szkolnej 2,

w godz. 7.30-14.30

 • na stronie internetowej Zespołu Oświatowego w Kotuniu w zakładce Publiczne Przedszkole – Rekrutacja dzieci (www.arct.kotun.pl)