Informacja Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców informuje, że ustalono wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 – w wysokości 25 zł.

Wpłat można dokonywać na konto:

39 9224 0007 0024 0611 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w Kotuniu

(w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka) lub w świetlicy szkolnej w budynku A i budynku B.

Jednocześnie informujemy, że zebrane środki Rada Rodziców przeznacza zgodnie z regulaminem na cele wspierania uczniów naszej szkoły.