11.09.2018 r. – uroczystości pogrzebowe płk. podharc. dr. Romana Danielaka – zasłużonego mieszkańca Kotunia na Powązkach.