22.02.2018 r. – rozmowa z badaczem historii o P.O.W. w Kotuniu.

W spotkaniu zorganizowanym przez Panią B. Todorską ze szkolnej biblioteki uczestniczyli uczniowie klas siódmych i trzeciej gimnazjum. Uczestnicy wysłuchali badacza historii z zamiłowania, autora książek z zakresu historii regionalnej, kierownika Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Pana Zbigniewa Todorskiego, który opowiedział o Polskiej Organizacji Wojskowej w Kotuniu i początkach Polski Niepodległej .

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta